دین یهود Dan Cohn Sherboc

ISBN:

Published: 1394

Paperback

146 pages


Description

دین یهود  by  Dan Cohn Sherboc

دین یهود by Dan Cohn Sherboc
1394 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 146 pages | ISBN: | 9.14 Mb

دینها از عناصر مهم شکلدهندهی فرهنگ ملتها در طول تاریخ بودهاند و آشنایی با آنها در واقع آشنایی با بخشی مهم از فرهنگ و تاریخ فرهنگی بشریت استکتابهای این مجموعه دانستنیهایی مفید و ضروری دربارهی اعتقادات دینی ملل و اقوام مختلف جهان به دست میدهند و پس ازMoreدین‌ها از عناصر مهم شکل‌دهنده‌ی فرهنگ ملت‌ها در طول تاریخ بوده‌اند و آشنایی با آن‌ها در واقع آشنایی با بخشی مهم از فرهنگ و تاریخ فرهنگی بشریت استکتاب‌های این مجموعه دانستنی‌هایی مفید و ضروری درباره‌ی اعتقادات دینی ملل و اقوام مختلف جهان به دست می‌دهند و پس از شرح گذشته‌ی تاریخی ادیان مختلف، وضع کنونی هر دین و پیروان آن را نیز بررسی می‌کنند.

هر کتاب به وجوه و ابعاد گوناگون یکی از ادیان جهان می‌پردازد و تعالیم، روایات، تشکیلات و مناسک و شعایر آن را توصیف می‌کندکتاب حاضر با نگاهی به زندگی یهودیان در حاشیه‌ی شهرها آغاز می‌شود و سپس دین یهود را به عنوان یک نهاد بررسی می‌کند، و به این پرسش پاسخ می‌دهد که یهودی کیست و جوامع یهودی جهان چگونه اجتماعاتی هستند.

این بحث، زمینه را برای روایت تاریخ قوم یهود از روزگار باستان تا زمان حاضر آماده می‌سازدEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "دین یهود":


shumarlaw.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us