เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก นับดาว

ISBN:

Published:

Paperback

282 pages


Description

เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก  by  นับดาว

เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก by นับดาว
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 282 pages | ISBN: | 9.43 Mb

ฟาลิขิตหรือจะสู หัวใจกำหนด...เมือ ความรัก เรียกรอง ฟากฟาเถอะ!...อมาวสี หญิง สาวทีเกิดในวันพระจันทรดับ ตนตระกูลเปนโหราจารยชือดัง มีความเชือตกทอดมาวา ชือของคูแทจะซอนอยูบนรางกายของหญิงสาวทุกคนในตระกูล!และยิปซีสาวกไดพบ ‘เนือคูตุนาหงัน’...‘หมอปู’ ชือทีMoreฟ้าลิขิตหรือจะสู้ หัวใจกำหนด...เมื่อ ความรัก เรียกร้อง ฟ้าก็ฟ้าเถอะ!...อมาวสี หญิง สาวที่เกิดในวันพระจันทร์ดับ ต้นตระกูลเป็นโหราจารย์ชื่อดัง มีความเชื่อตกทอดมาว่า ชื่อของคู่แท้จะซ่อนอยู่บนร่างกายของหญิงสาวทุกคนในตระกูล!และยิปซีสาวก็ได้พบ ‘เนื้อคู่ตุนาหงัน’...‘หมอปู’ ชื่อที่อยู่ปรากฏบนเรือนกายสุดเพอร์เฟ็คท์ไม่ ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถา หล่อนจำเป็นต้องอาศัย ‘ตาหมีโหด’ เพื่อนบ้านเป็นสะพานไปหาสัตวแพทย์หนุ่ม แต่ที่ไหนได้ ‘สะพาน’ ไม่กลับยอมซะอย่างงั้น !?!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เสี่ยงหัวใจ พลิกไพ่รัก":


shumarlaw.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us